Bestaat er zoiets als duurzaam plastic?

Hoe duurzaam is plastic? Plastic heeft een slechte reputatie, omdat het gemaakt is van fossiele brandstoffen, namelijk olie of aardolie. We staan echter voor een duurzame benadering van plastic producten en stellen alles in het werk om onze producten duurzamer te maken.

Bestaat er zoiets als duurzaam plastic?

Hoe duurzaam is plastic? Plastic heeft een slechte reputatie, omdat het gemaakt is van fossiele brandstoffen, namelijk olie of aardolie. We staan echter voor een duurzame benadering van plastic producten en stellen alles in het werk om onze producten duurzamer te maken.

De weg naar een duurzamer gebruik van kunststoffen 

Toppits® zet zich in voor een duurzamer gebruik van plastic. Met onze duurzame plastic producten streven we het ideaal van een circulaire economie na. We willen dat tegen 2025 al onze producten gemaakt worden van gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen en na gebruik kunnen worden gerecycled of gecomposteerd. Samen met onze grondstofleveranciers passen we de massabalansbenadering toe. Zo kunnen we kunststoffen uit hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen gebruiken en tegelijkertijd op een zeer efficiënte manier gebruikmaken van energie en materialen. Heel wat van onze producten zijn recyclebaar, waardoor ze na gebruik bijdragen aan de circulaire economie.

Welke gerecyclede grondstoffen worden er precies gebruikt? 

Nieuwe duurzame Toppits® producten worden gemaakt van verwerkt organisch afvalmateriaal. Dat materiaal is onder andere afkomstig uit de voedselcyclus en kan door middel van ultramoderne recyclingprocessen worden geregenereerd tot Toppits® producten.

Zijn deze grondstoffen veilig? 

De gebruikte grondstoffen zijn 100% veilig en vormen geen risico voor de gezondheid. Het is voor ons een topprioriteit om betrouwbare Toppits® kwaliteit te blijven garanderen.

Bioplastics als grondstof voor Toppits® producten 

Bioplastics kunnen volledig of gedeeltelijk uit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt. Ze worden voornamelijk geproduceerd op basis van suiker, zetmeel en cellulose. Die grondstoffen worden gewonnen uit planten zoals maïs, suikerriet, suikerbiet of hout.

Hier vind je onze ecoproducten die van deze grondstoffen gemaakt zijn.

Plastic blijft een wegwerpproduct... Is dat duurzaam? 

De duurzaamheid van plastic zakjes is uiteraard voor discussie vatbaar, maar veel van onze producten kunnen meermaals worden hergebruikt. Als ze na gebruik gewassen worden, kunnen onze diepvrieszakjes en Zipper® zakjes steeds opnieuw worden gebruikt. En onze bijenwaswraps zijn tot wel 500 keer herbruikbaar.

We zijn ervan overtuigd dat de verschuiving naar een circulaire economie een belangrijke stap is naar een duurzamere wereld. In die circulaire economie is een hoofdrol weggelegd voor recycling (het hergebruik van afval voor nieuwe doeleinden). We willen dat onze producten niet alleen gemaakt worden met duurzame grondstoffen, maar ook na gebruik als grondstof voor nieuwe producten kunnen dienen. Meer informatie over de circulaire economie vind je hier.

Voorgestelde producten